Ομοιότητες και διαφορές Apache web server και Nginx


Ομοιότητες και διαφορές Apache web server και  Nginx

Ο Apache HTTP Server και ο Nginx είναι δημοφιλές λογισμικά διακομιστών ιστού (web server software).

Έχουν ορισμένες βασικές διαφορές όσον αφορά την αρχιτεκτονική τους, τις επιδόσεις και τις περιπτώσεις χρήσης.

Κύριες διαφορές Apache server και Ngix

Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία σχεδιασμού

Apache: κάθε εισερχόμενη σύνδεση αντιμετωπίζεται από ξεχωριστή διεργασία ή νήμα. Αυτό μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε υψηλότερη χρήση μνήμης, ιδίως υπό μεγάλα φορτία.

Nginx: Ακολουθεί μια αρχιτεκτονική που βασίζεται σε συμβάντα και είναι ασύγχρονη. Χρησιμοποιεί έναν μικρό αριθμό worker processes για τον ταυτόχρονο χειρισμό ενός μεγάλου αριθμού συνδέσεων χρησιμοποιώντας ασύγχρονους βρόχους συμβάντων. Αυτό επιτρέπει στο Nginx να χειρίζεται υψηλά επίπεδα ταυτόχρονης εκτέλεσης με χαμηλή χρήση μνήμης.

Διαμόρφωση

Apache: Τα αρχεία ρυθμίσεων του Apache είναι συχνά πιο ευανάγνωστα από τον άνθρωπο και ίσως είναι πιο εύκολο να τα κατανοήσουν οι αρχάριοι. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ενοτήτων και χαρακτηριστικών, καθιστώντας το ιδιαίτερα παραμετροποιήσιμο.

Nginx: Η σύνταξη ρυθμίσεων του Nginx μπορεί να είναι πιο συνοπτική και εστιασμένη, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο διαισθητική για όσους είναι αρχάριοι. Το Nginx προσφέρει επίσης ισχυρές επιλογές ρύθμισης παραμέτρων, αλλά με διαφορετικό στυλ σε σύγκριση με το Apache.

Περιπτώσεις χρήσης:

Apache: Ο Apache είναι ένας ευέλικτος διακομιστής ιστού που μπορεί να χειριστεί μια ποικιλία σεναρίων, συμπεριλαμβανομένων πολύπλοκων ρυθμίσεων, δυναμικού περιεχομένου και διαφόρων γλωσσών σεναρίων.

Nginx: Ο Nginx προτιμάται συχνά για σενάρια υψηλών επιδόσεων, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά στατικό περιεχόμενο, λειτουργώντας ως διακομιστής μεσολάβησης και χειριζόμενος μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων συνδέσεων.

Απόδοση

Apache: Είναι ιδιαίτερα παραμετροποιήσιμος και πλούσιος σε χαρακτηριστικά. Το μοντέλο του βασίζεται σε διεργασίες μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε υψηλότερη χρήση πόρων, ιδίως υπό μεγάλα φορτία. Ενδέχεται να μην έχει τόσο καλές επιδόσεις όσο το Nginx στη διαχείριση μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων συνδέσεων, ιδίως για στατικό περιεχόμενο.

Nginx: Το Nginx είναι γνωστό για τις εξαιρετικές επιδόσεις του και την αποτελεσματικότητά του στο χειρισμό ταυτόχρονων συνδέσεων. Το μοντέλο του που βασίζεται σε συμβάντα του επιτρέπει την αποτελεσματική εξυπηρέτηση στατικού περιεχομένου, τη διαμεσολάβηση αιτημάτων και τη διαχείριση μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων συνδέσεων με ελάχιστη κατανάλωση πόρων.

Χρήση πόρων

Apache: Τείνει να χρησιμοποιεί περισσότερη μνήμη λόγω της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του σε καταστάσεις με περιορισμένους πόρους.

Nginx: Η αποδοτική αρχιτεκτονική του Nginx οδηγεί σε χαμηλότερη χρήση μνήμης και γενικά σε καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, καθιστώντας το κατάλληλο για την εξυπηρέτηση ιστοσελίδων και εφαρμογών με υψηλή συναλλαγματική συχνότητα.

Ο Apache όσο και ο Nginx είναι ισχυρές επιλογές web server. Ο Nginx τείνει να υπερέχει σε σενάρια που απαιτούν υψηλή ταυτόχρονη χρήση και αποδοτική χρήση πόρων, ενώ τα πλεονεκτήματα του Apache έγκεινται στην ευελιξία του και στο ευρύ φάσμα ενοτήτων. Η επιλογή μεταξύ των δύο εξαρτάται συχνά από τη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης και τις απαιτήσεις σας. Δεν υπάρχει οριστικός "νικητής" μεταξύ Apache και Nginx, καθώς και οι δύο διακομιστές ιστού έχουν τα δικά τους δυνατά και αδύνατα σημεία και η επιλογή μεταξύ τους εξαρτάται από τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις ενός έργου.

Η επιλογή της Hexabit

Ανάμεσα στα εκατοντάδες project που υλοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια, επιλέγουμε να διαθέτουμε διάφορους server σε πολλά σημεία του πλανήτη. Αυτή η συνθήκη μας δίνει τη δυνατότητα να πειραματιζόμαστε μόνοι μας, με διάφορα σενάρια πάνω στο αντικείμενο εργασίας μας. Έτσι λοιπόν επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε και τις δύο υπηρεσίες ανάλογα το έργο που έχουμε αναλάβει να υλοποιήσουμε.

Εταιρία προγραμματισμού "Hexabit Internet Services" 2014 - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος Όροι χρήσης Πολιτική απορρήτου Πολιτική Cookies Site Tree W3C Pagespeed AChecker Wave.webaim