Πολιτική απορρήτου - GDPR - Hexabit

Εισαγωγή

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα hexabit.gr (εφεξής “Ιστοσελίδα”) καθώς και το περιεχόμενο αυτής, αυτομάτως αποδέχεστε όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της όπως αναφέρονται στο παρακάτω κείμενο, χωρίς εξαιρέσεις.

Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται από την εταιρία “Σιδηρόπουλος Π. Νικόλαος” (Hexabit Internet Services) εφεξής “Εταιρία”. Χρησιμοποιώντας διαδικτυακές υπηρεσίες και προϊόντα της Ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας και συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως αναγράφονται παρακάτω και σύμφωνα με τους όρους και κανόνες της Εταιρίας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων - GDPR

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους νόμους και τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Εταιρία έχοντας σε μέγιστη προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων.

Η Εταιρία ενδέχεται να διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των πελατών της και με προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν εκμεταλλεύεται εμπορικά τα προσωπικά δεδομένα μέσω ενοικίασης, ανταλλαγής ή πώλησης τους σε τρίτους.

Λαμβάνοντας τεχνικά μέσα που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη μετάδοση αυτών δεσμευόμαστε για την ορθή χρήση αυτών.

Στατιστική ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης του χρήστη στην Ιστοσελίδα, η Εταιρία συλλέγει δεδομένα συμπεριφοράς των επισκεπτών που αποθηκεύει σε τρίτη υπηρεσία Google Analytics, με αποκλειστικό σκοπό τη συνεχή βελτίωσή της και την εφαρμογή τεχνικών Digital Marketing. Τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν ταυτοποιούνται με προσωπικά στοιχεία χρηστών και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν Cookies για να λειτουργήσουν.

Διαφήμιση και προώθηση

Η Εταιρία με σκοπό τη διαφήμιση και προώθησή της στα κοινωνικά δίκτυα συλλέγει συμπεριφορές και δεδομένα χρηστών, τα οποία αποθηκεύει σε τρίτες πλατφόρμες, όπως Facebook, Google κ.λπ. Τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν ταυτοποιούνται με προσωπικά στοιχεία χρηστών και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν Cookies για να λειτουργήσουν.

Για τους παραπάνω σκοπούς ενδέχεται να δείτε διαφήμιση της Εταιρίας σε τρίτες ιστοσελίδες.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων και με την πολιτική απορρήτου της Εταιρίας στο παρόν τμήμα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας Ιστοσελίδας.

Κρυπτογράφηση δεδομένων ιστοσελίδας

Για την εξασφάλιση του απορρήτου προσωπικών δεδομένων χρήστη κατά τη μεταφορά τους μεταξύ των ιστοσελίδων και της επικοινωνίας ανάμεσα στη συσκευή πλοήγησης του χρήστη (π.χ. κινητό, tablet, υπολογιστής κ.α.) και της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης της εταιρίας “Let’s Encrypt” κορυφαίας ασφάλειας κλειδιού SSL-256 bits.
lets encrypt

Στοιχεία επικοινωνίας:
Νικόλαος Π. Σιδηρόπουλος - Hexabit Internet Services
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων DPO: Σιδηρόπουλος Νικόλαος
Διεύθυνση: Φαναρίου 9, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης
Τ.Κ.: 56123
Τηλ.: 2310.520.850
Email: info@hexabit.gr

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας οφείλουν να ανατρέχουν σε αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για οποιαδήποτε αλλαγή. Η παρούσα πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 21-08-2022. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα αυτή. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πολιτική απορρήτου, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.


Εταιρία προγραμματισμού "Hexabit Internet Services" 2014 - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος Όροι χρήσης Πολιτική απορρήτου Πολιτική Cookies Site Tree W3C Pagespeed AChecker Wave.webaim