Ιστοσελίδες για Α.Μ.Ε.Α.

Ιστοσελιδες για ΕΣΠΑ - Hexabit

 • Ιστοσελίδες φιλικές για άτομα με ειδικές ανάγκες

  Η τεχνολογία καλπάζει και κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς όπως και το internet. Σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 οι ιστοσελίδες πλέον μπορούν να γίνουν φιλικές προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες (με μειωμένη κινητικότητα ή μειωμένη όραση).


   

  Γιατί να κάνω μια ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ

  • Η κατασκευή ιστοσελίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες βοηθάει τους συνανθρώπους μας που γεννήθηκαν ή απέκτησαν προβλήματα στην προσπέλαση του internet, να ενημερωθούν και να το χρησιμοποιούν όπως όλοι οι υπόλοιποι.

  • Με τη δημιουργία ιστοσελίδας για Α.Μ.Ε.Α. αποκτάτε κοινωνικό προφίλ και συμβάλετε στην αναβάθμιση του internet και της κοινότητάς του.

  • Τα προγράμματα επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη φιλική ιστοσελίδα μιας επιχείρησης για να μπορέσει να συμμετέχει σε αυτά (Ε.Σ.Π.Α.)

  • Αποκτάτε μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό, τα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το οποίο δεν θα μπορούσατε να έχετε καθώς δεν θα μπορούσε να επισκεφθεί την ιστοσελίδα σας

   

 • Το πρότυπο WCAG 2.0

  Οι ιστοσελίδες με πρότυπο WCAG 2.0 είναι αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις χρήσης τους από Α.Μ.Ε.Α. Οι Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (Web Content Accessibility Guidelines ή εν συντομία WCAG) 2.0 είναι ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, πιο προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες. Το WCAG 2.0 αναπτύχθηκε από την Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative ή αλλιώς WAI) της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium ή W3C) και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό. Ουσιαστικά είναι μια ανάλυση των αναγκών αυτών των ατόμων καθώς και οι τεχνικές διαδικασίες που πρέπει να γίνουν σε μια ιστοσελίδα για να είναι φιλική σε Α.Μ.Ε.Α.
  Το WCAG 2.0 βασίζεται σε τέσσερις αρχές, οι οποίες συχνά συντομογραφούνται ως POUR:
  Perceivable (Αντιληπτό): Οι πληροφορίες και τα στοιχεία της ιστοσελίδας όπως π.χ. multimedia και κείμενο, πρέπει να μπορούν να παρουσιαστούν στους χρήστες με τρόπους που μπορούν να αντιληφθούν.
  Operable (Λειτουργικό): Τα στοιχεία εμφάνισης και πλοήγησης πρέπει να είναι λειτουργικά.
  Understandable (Κατανοητό): Οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι κατανοητές.
  Robust (Στιβαρό): Το περιεχόμενο πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να μπορεί να ερμηνεύεται αξιόπιστα από μια μεγάλη ποικιλία μέσων χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών.
  Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στο να καταστήσουν τον ιστό πιο περιεκτικό, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι χρήστες, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με το περιεχόμενό του.

  Το πρότυπο WCAG 2.0 μπορείτε να το δείτε εδώ
  Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο WCAG στο Blog μας.

   

 • Η λύση της Hexabit

  Η εταιρία μας προσφέρει πλήρη κάλυψη συμβατότητας με τις απαραίτητες προϋποθέσεις των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. καθώς και με το πρότυπο WCAG 2.0

  Διαμορφώνουμε την υπάρχουσα ιστοσελίδα σας σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο και σας δίνουμε τη δυνατότητα να παρέχετε πρόσβαση στον ιστότοπό σας σε άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς να χρειαστεί να τον δημιουργήσετε από την αρχή.

   

ΣυμβουλήΗ κατασκευή Website για ΑΜΕΑ είναι κοινωνική ευθύνη όλων μας για ένα διαδίκτυο ανοιχτό σε όλους!

Εταιρία προγραμματισμού "Hexabit Internet Services" 2014 - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος Όροι χρήσης Πολιτική απορρήτου Πολιτική Cookies Site Tree W3C Pagespeed AChecker Wave.webaim