Τι είναι το πρότυπο WCAG του W3C και πόσο σημαντικό είναι για μια ιστοσελίδα


Τι είναι το πρότυπο WCAG του W3C και πόσο σημαντικό είναι για μια ιστοσελίδα

Γράφοντας τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας που θέλουμε να επισκεφθούμε, πληκτρολογούμε στην αρχή το πρόθεμα www. που είναι συντομογραφία του world wide web.

Έτσι με αυτόν τον τρόπο δίνουμε στον περιηγητή μας (browser όπως π.χ. Chrome, Mozilla κλπ.) την εντολή να περιηγηθούμε στον παγκόσμιο ιστό και όχι σε κάποιο τοπικό δίκτυο ή υπολογιστή. Παίρνοντας λοιπόν τα τρία “w” ως αρχικά (δηλαδή W3) και συμπληρώνοντας τη λέξη “Consortium” (κοινοπραξία) έχουμε ως αποτέλεσμα την συντομογραφία W3C.

Τι είναι το W3C

Η κοινοπραξία W3C του παγκόσμιου ιστού, είναι η κύρια οργάνωση διευθέτησης θεμάτων και θέσπισης προτύπων που αφορούν το internet. Είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων, συμβατών με τα πρότυπά της καθώς και της ιδιαίτερης σύνδεσης της κοινωνίας με το internet.

Ιδρύθηκε από τον Tim John Berners-Lee ο οποίος κατασκεύασε την πρώτη παραγωγική ιστοσελίδα που μπορούσαν να δουν όλοι όσοι είχαν internet το 1991 και ουσιαστικά σηματοδότησε την έναρξη του δημόσιου internet.

Διαβάστε σε παρελθοντικό μας άρθρο ποιος ήταν ο Tim Berners-Lee και ποια ήταν η πρώτη ιστοσελίδα που δημοσιεύθηκε ποτέ.

Ο εφευρέτης του παγκόσμιου ιστού Tim, ίδρυσε και οδηγεί μέχρι και σήμερα, την κοινοπραξία W3C από το 1994. Η κοινοπραξία αποτελείται από οργανώσεις - μέλη που διατηρούν προσωπικό πλήρους απασχόλησης με σκοπό τη συνεργασία για την ανάπτυξη λογισμικού και προτύπων για τον παγκόσμιο ιστό.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του W3C είναι η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση των χρηστών, η ανάπτυξη ποιοτικού λογισμικού προσβάσιμο για όλους και η εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών ομάδων με ειδικές ικανότητες και χαρακτηριστικά. Παράλληλα διοργανώνει ένα παγκόσμιο ανοιχτό φόρουμ για συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων που αφορούν το internet.

Τι είναι το πρότυπο WCAG

Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των χρηστών, το W3C προσπαθεί να επιβάλει στα μέλη της τη συμβατότητα ιστοσελίδων σε άτομα με αναπηρία. Γι αυτό το λόγο έχει θεσπίσει το πρότυπο WCAG το οποίο ορίζει οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει ένας προγραμματιστής να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τα πρότυπα ποικίλουν από την έναρξη της λειτουργίας τους και μπορείτε να τα βρείτε εδώ:
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag

Για την εύρυθμη λειτουργία του προτύπου, το W3C έχει δημιουργήσει έναν επαληθευτή στον οποίον μπορείτε να συμπληρώσετε την ιστοσελίδα σας και να δείτε αν είναι συμβατή σε Α.μ.Ε.Α. και πόσο ποιοτικός είναι ο κώδικας του ιστοτόπου σας:
https://validator.w3.org

Για παράδειγμα συμπληρώνοντας τη διεύθυνση της ιστοσελίδας www.hexabit.gr μας δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα:
https://validator.w3.org/nu/?showoutline=yes&doc=https%3A%2F%2Fwww.hexabit.gr%2F
που αποδεικνύουν πως η ιστοσελίδα έχει:

  • σωστή δομή επικεφαλίδων
  • δεν έχει λάθη στον κώδικά της
  • συμβαδίζει με το πρότυπο
  • είναι συμβατή σε Α.μ.Ε.Α.

Η Hexabit και οι ιστοσελίδες της

Η εταιρία έχοντας μεγάλη ευαισθητοποίηση στα Α.μ.Ε.Α. κατασκευάζει και δημοσιεύει ιστοσελίδες από το 2014 με πλήρη συμβατότητα του παραπάνω προτύπου χωρίς να επιβαρύνει τον πελάτη με επιπλέον κόστος. Παράλληλα σε μια προσπάθεια απόδοσης ιστοσελίδων με ποιοτικό κώδικα και άρτιο περιεχόμενο, επιμελείται τα κείμενα που περιλαμβάνει μια ιστοσελίδα ώστε να είναι συμβατά με όλα τα πρότυπα.

Η παραπάνω συνθήκη έχει ως αποτέλεσμα την κοινωνική ευθύνη για ένα διαδίκτυο ανοιχτό σε όλους!

Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι επιδοτούμενες ιστοσελίδες από Ευρωπαϊκά προγράμματα (όπως ΕΣΠΑ) καθώς και προγράμματα επιδότησης ψηφιακού τύπου του ΟΑΕΔ, πρέπει να είναι συμβατές με το πρότυπο WCAG (στο εκάστοτε επίπεδο ανάλογα την εποχή).

Συνεπώς δίνουμε τη δυνατότητα στον πελάτη να έχει ψηφιακή παρουσίαση της επιχείρησής του στο internet, η οποία είναι προσβάσιμη σε Α.μ.Ε.Α. χωρίς να χρειάζεται κάποια ενέργεια εκ μέρους του.

Εταιρία προγραμματισμού "Hexabit Internet Services" 2014 - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος Όροι χρήσης Πολιτική απορρήτου Πολιτική Cookies Site Tree W3C Pagespeed AChecker Wave.webaim