Διαφορές μεταξύ των frontend και των backend developers


Διαφορές μεταξύ των frontend και των backend developers

Ο προγραμματισμός frontend και backend είναι δύο διακριτοί τομείς της ανάπτυξης λογισμικού, ο καθένας με τις δικές του αρμοδιότητες και δεξιότητες.

Στο παρακάτω κείμενο, παρουσιάζουμε τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να έχει ένας frontend και ένας backend developer με σκοπό να σας δείξουμε τις βασικές διαφορές αυτών των δύο εξειδικεύσεων.

Χαρακτηριστικά ενός frontend developer

Οι προγραμματιστές frontend εργάζονται κυρίως στην ανάπτυξη του οπτικού μέρους των εφαρμογών, πράγμα που σημαίνει ότι εστιάζουν στο interface χρήστη (UI) και της εμπειρίας χρήστη (UX). Οι κύριες γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιεί ένας frontend developer είναι η HTML, CSS και JavaScript, καθώς και με frameworks/βιβλιοθήκες όπως React, Angular ή Bootstrap. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την υλοποίηση και τη βελτίωση των οπτικών στοιχείων, της διάταξης και της διαδραστικότητας μιας ιστοσελίδας με την οποία οι χρήστες αλληλεπιδρούν άμεσα.

Υλοποίηση ενός έργου

Συνεργάζονται στενά με τους σχεδιαστές UI/UX (web designers) για να μετατρέψουν τις μακέτες σχεδιασμού σε λειτουργικές ιστοσελίδες ή εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Διασφαλίζουν ότι ο κώδικάς τους λειτουργεί με συνέπεια σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης (π.χ. Safari, Chrome, Firefox) και το τελικό αποτέλεσμα προσαρμόζεται στις αρχές του responsive design.

Βελτιστοποιούν τον κώδικα και τα στοιχεία frontend για να βελτιώσουν τους χρόνους φόρτωσης και τη συνολική απόδοση για καλύτερη εμπειρία χρήστη.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός ρόλος των προγραμματιστών frontend είναι να εκτελούν δοκιμές στα τελικά έργα ώστε να διασφαλίσουν τη λειτουργικότητα του κώδικά τους, χρησιμοποιώντας συχνά εργαλεία όπως το Jest ή το Mocha. Σε επιχειρήσεις με μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό, τον ρόλο των δοκιμών αναλαμβάνουν οι testers που είναι ξεχωριστό κομμάτι υλοποίησης ενός έργου.

Χαρακτηριστικά ενός backend developer

Οι προγραμματιστές backend εργάζονται κυρίως στην πλευρά του διακομιστή, εστιάζοντας στην παρασκηνιακή λογική και τον χειρισμό δεδομένων. Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούν (ανάλογα την υλοποίηση) είναι κυρίως η Php, Python, Java, Ruby ή JavaScript, καθώς και frameworks όπως το Laravel, Ruby on Rails ή Express.js.

Διαχείριση δεδομένων

Οι προγραμματιστές backend διαχειρίζονται την ορθή αποθήκευση, ανάκτηση και χειρισμό των δεδομένων μιας εφαρμογής ή ιστοσελίδας - πλατφόρμας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση βάσεων δεδομένων όπως η MySQL, η PostgreSQL και η MongoDB.

Business Logic

Οι προγραμματιστές του backend υλοποιούν τη βασική λειτουργικότητα και τους αλγορίθμους που τροφοδοτούν μια εφαρμογή, χειριζόμενοι εργασίες όπως ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη, η επεξεργασία δεδομένων και η ενσωμάτωση με εξωτερικές υπηρεσίες. Παράλληλα δημιουργούν APIs (Application Programming Interfaces) για να επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ του frontend και του διακομιστή, επιτρέποντας την ανταλλαγή δεδομένων και την εκτέλεση λειτουργιών από την πλευρά του διακομιστή. Βελτιστοποιούν τον κώδικα του διακομιστή και τα ερωτήματα της βάσης δεδομένων με σκοπό να διασφαλίσουν ότι η ιστοσελίδα μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά μεγάλο αριθμό χρηστών και αιτημάτων.

Τέλος, οι προγραμματιστές backend είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας για την προστασία της εφαρμογής/ιστοσελίδας από κοινές απειλές, όπως SQL injection, cross-site scripting (XSS) ή πλαστογράφηση αιτήσεων cross-site (CSRF). Εκτελούν δοκιμές των στοιχείων στην πλευρά του διακομιστή, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών μονάδας και των δοκιμών ολοκλήρωσης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ υπάρχουν σαφείς διακρίσεις μεταξύ της ανάπτυξης frontend και backend, πολλοί προγραμματιστές έχουν δεξιότητες και στους δύο τομείς και μπορούν να εργαστούν και στα δύο. Αυτή η ιδιότητα ονομάζεται full stack developer και περιλαμβάνει το χειρισμό των πτυχών τόσο της πλευράς του πελάτη όσο και της πλευράς του διακομιστή μιας εφαρμογής/ιστοσελίδας.

Εταιρία προγραμματισμού "Hexabit Internet Services" 2014 - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος Όροι χρήσης Πολιτική απορρήτου Πολιτική Cookies Site Tree W3C Pagespeed AChecker Wave.webaim