Τι είναι ο νέος, υποχρεωτικός κανονισμός GDPR


Τι είναι ο νέος, υποχρεωτικός κανονισμός GDPR

Το GDPR (General Data Protection Regulation) ή όπως επικράτησε στα ελληνικά ΓΚΠΔ σημαίνει Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

Είναι ένας κανονισμός που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2018 και περιγράφει τους κανόνες για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των ατόμων εντός της ΕΕ. Ο ΓΚΠΔ αποσκοπεί να δώσει στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να αυξήσει τη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συλλέγουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τους.

Σύμφωνα με το GDPR, οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν τη ρητή συγκατάθεση των ατόμων για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Οι εταιρείες πρέπει επίσης να γνωστοποιούν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα και για ποιους σκοπούς. Ο κανονισμός παρέχει επίσης στα άτομα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων. Οι εταιρείες που παραβιάζουν τον ΓΚΠΔ μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά πρόστιμα και νομικές ενέργειες.

Όλα τα παραπάνω, δηλώνονται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που πλέον είναι υποχρεωτικό να έχει η κάθε ιστοσελίδα, ανεξάρτητα εάν είναι eshop ή όχι.

Μπορείτε να δείτε για παράδειγμα τους όρους χρήσης της δικής μας ιστοσελίδας εδώ και να πάρετε μια ιδέα. Παράλληλα μπορείτε να διαβάσετε εδώ, το κείμενο σχετικά με την πολιτική απορρήτου και τη συμμόρφωση της Hexabit σύμφωνα με το GDPR.

Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει το GDPR

Ο ΓΚΠΔ ισχύει για κάθε εταιρεία που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ατόμων εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης της εταιρείας. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν μια εταιρεία έχει την έδρα της εκτός της ΕΕ, πρέπει να συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ εάν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των κατοίκων της ΕΕ.

Το GDPR τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Από την ημερομηνία αυτή, κάθε ιστότοπος που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον κανονισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το gdpr δεν ισχύει μόνο για ιστότοπους, αλλά για κάθε οργανισμό που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για επιχείρηση, μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή κυβερνητική υπηρεσία.

Τι πρέπει να κάνω στην ιστοσελίδα μου για το GDPR

Εάν διαθέτετε ιστότοπο που συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, μπορείτε να λάβετε διάφορα μέτρα για να συμμορφωθείτε με το GDPR:

  1. Λήψη συγκατάθεσης από τον χρήστη: Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών σας πριν τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Θα πρέπει να αναφέρετε με σαφήνεια τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα τα διατηρήσετε.
  2. Ενημερώστε την πολιτική απορρήτου σας: Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια ολοκληρωμένη πολιτική απορρήτου που εξηγεί με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο συλλέγετε, χρησιμοποιείτε και προστατεύετε τα προσωπικά δεδομένα. Η πολιτική σας θα πρέπει επίσης να εξηγεί πώς τα άτομα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του ΓΚΠΔ, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων τους.
  3. Εφαρμόστε μέτρα ασφαλείας: Εφαρμόστε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσετε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  4. Ορίστε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO): Εάν ο οργανισμός σας επεξεργάζεται σημαντικές ποσότητες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να χρειαστεί να ορίσετε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO). Ο ΥΠΔ είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ εντός του οργανισμού σας.
  5. Τηρείτε αρχεία: Τηρείτε αρχείο όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και διασφαλίζετε ότι μπορείτε να αποδείξετε τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ.
  6. Παρέχετε εκπαίδευση: Εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους που χειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της προστασίας των δεδομένων, των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και των απαιτήσεων αναφοράς παραβιάσεων.
  7. Ανταποκριθείτε στις παραβιάσεις δεδομένων: Καθιέρωση διαδικασιών για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την αναφορά παραβιάσεων δεδομένων στην εποπτική αρχή εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα λάβετε γνώση της παραβίασης.

Με τη λήψη των παραπάνω μέτρων, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η ιστοσελίδα σας συμμορφώνεται με το GDPR και προστατεύετε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της.

Ποιος γράφει το κείμενο συμμόρφωσης GDPR για μια ιστοσελίδα

Καλό είναι να ζητήσετε νομική συμβουλή για να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε πλήρως τις υποχρεώσεις σας βάσει του GDPR. Ένα τέτοιο κείμενο μπορεί να συνταχθεί από διάφορους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, συμβούλων προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπευθύνων προστασίας δεδομένων και άλλων εμπειρογνωμόνων. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε σαφή, κατανοητή γλώσσα και να καλύπτει όλες τις πτυχές της συμμόρφωσης με το GDPR που αφορούν τον συγκεκριμένο οργανισμό.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για το πώς να γράψετε ένα κείμενο συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ ή δεν έχετε την τεχνογνωσία στο εσωτερικό σας, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να προσλάβετε έναν σύμβουλο ΓΚΠΔ ή δικηγόρο που μπορεί να σας βοηθήσει στη δημιουργία ενός εγγράφου συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ που να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του οργανισμού σας. Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να επανεξετάσετε την πολιτική απορρήτου και τους όρους παροχής υπηρεσιών του ιστοτόπου σας για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η συμμόρφωση με το GDPR είναι μια συνεχής διαδικασία και οι οργανισμοί θα πρέπει να επανεξετάζουν και να ενημερώνουν τακτικά τα έγγραφα συμμόρφωσής τους ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τον κανονισμό.

Εταιρία προγραμματισμού "Hexabit Internet Services" 2014 - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος Όροι χρήσης Πολιτική απορρήτου Πολιτική Cookies Site Tree W3C Pagespeed AChecker Wave.webaim