Η σημασία διάταξης των επικεφαλίδων κατά την κειμενογράφηση


Η σημασία διάταξης των επικεφαλίδων κατά την κειμενογράφηση

Στο κείμενο που ακολουθεί, αναλύεται η σημασία της σωστής διάταξης επικεφαλίδων κατά τη χρήση html ετικετών και απευθύνεται σε κειμενογράφους για seo.

Οι επικεφαλίδες παρουσιάζουν την δομή ενός κειμένου και βοηθάνε στην οργάνωση της ιεραρχίας του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Είναι πολύ σημαντικό κατά την κειμενογράφηση να λαμβάνουμε υπόψιν τις απαιτήσεις και τις απαγορεύσεις των μηχανών αναζήτησης.

Οργάνωση περιεχομένου ιστοσελίδας με επικεφαλίδες

Η γλώσσα προγραμματισμού HTML προσφέρει έξι ετικέτες για την παρουσίαση των επικεφαλίδων, μέσα σε ένα κείμενο. Αυτές οι ετικέτες είναι: h1, h2, h3, h4, h5 και h6. Όσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός του επιπέδου τόσο μεγαλύτερη η σημαντικότητα της επικεφαλίδας. Επομένως η επικεφαλίδα που περικλείεται από την ετικέτα <h1> είναι η σημαντικότερη απ’ όλες και η <h6> η λιγότερο σημαντική.

Η κύρια επικεφαλίδα h1 πρέπει να είναι μόνο μία σε κάθε υποσελίδα και το περιεχόμενό της να δηλώνει με σαφήνεια, τι πραγματεύεται το κείμενο που ακολουθεί.

Οι δευτερεύουσες επικεφαλίδες δεν έχουν περιορισμό στον αριθμό που παρουσιάζονται. Μπορούν να είναι άπειρες, αν και το πιο σωστό είναι να εμφανίζονται μόνο όπου έχει σημασία (π.χ. αλλαγή θεματολογίας στο έγγραφο).

Από προεπιλογή, τα προγράμματα περιήγησης εμφανίζουν τις επικεφαλίδες με μεγαλύτερη και πιο έντονη γραμματοσειρά από το κανονικό κείμενο. Επίσης, η <h1> εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη γραμματοσειρά, ενώ οι <h6> επικεφαλίδες εμφανίζονται με τη μικρότερη γραμματοσειρά.

html headings

Μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε την εμφάνιση των ετικετών επικεφαλίδων HTML, όπως το μέγεθος της γραμματοσειράς, την έντονη γραφή, τη γραμματοσειρά κ.λπ. χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες γραμματοσειράς CSS.

Η σημασία των επικεφαλίδων στο SEO

Οι επικεφαλίδες HTML παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες προς τις μηχανές αναζήτησης, επισημαίνοντας σημαντικά θέματα και τη δομή του εγγράφου. Παράλληλα, οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τις επικεφαλίδες για να ευρετηριάσουν την ιστοσελίδα, οπότε είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενό τους.
Σημαντικότερο θέμα απ’ όλα: Η δομή.

Οι επικεφαλίδες πρέπει να έχουν μια λογική συνέχεια. Με βάση τη σημασία τους, πρέπει να κατατάσσονται στην αντίστοιχη ετικέτα. Ακολουθεί ένα σχετικό παράδειγμα:
Ας υποθέσουμε πως έχουμε ένα κείμενο με τις παρακάτω επικεφαλίδες:

 • Η Hexabit είναι μια εταιρία προγραμματισμού
 • Παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου
 • Σχεδίαση ιστοσελίδας
 • Κατασκευή ιστοσελίδας
 • Προώθηση ιστοσελίδας
 • Επικοινωνήστε με την Hexabit

Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι πως η κύρια επικεφαλίδα h1 είναι η “Η Hexabit είναι μια εταιρία προγραμματισμού” μιας και ολόκληρο το κείμενο παρουσιάζει την εταιρία.

Μία λανθασμένη προσέγγιση στη δομή των επικεφαλίδων είναι:

<h1>Η Hexabit είναι μια εταιρία προγραμματισμού</h1>
<h2>Παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου</h2>
<h2>Σχεδίαση ιστοσελίδας</h2>
<h2>Κατασκευή ιστοσελίδας</h2>
<h2>Προώθηση ιστοσελίδας</h2>
<h2>Επικοινωνήστε με την Hexabit</h2>

Το λάθος στο παραπάνω παράδειγμα βρίσκεται στις επικεφαλίδες:

 • Σχεδίαση ιστοσελίδας
 • Κατασκευή ιστοσελίδας
 • Προώθηση ιστοσελίδας

καθώς είναι σε ετικέτα h2 ενώ πρόκειται για “υποενότητες” των υπηρεσιών. Μπορεί να είναι ίσης σημασίας με την επικεφαλίδα “Παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου” αλλά ουσιαστικά είναι υποενότητες της επικεφαλίδας υπηρεσιών.

Άρα λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, η σωστή ιεράρχηση των ετικετών είναι:

<h1>Η Hexabit είναι μια εταιρία προγραμματισμού</h1>
<h2>Παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου</h2>// Ξεκινάμε να αναφέρουμε ποιες είναι οι υπηρεσίες αυτές
<h3>Σχεδίαση ιστοσελίδας</h3>
<h3>Κατασκευή ιστοσελίδας</h3>
<h3>Προώθηση ιστοσελίδας</h3>
<h2>Επικοινωνήστε με την Hexabit</h2>

Τι πρέπει να κάνετε κατά τη χρήση επικεφαλίδων

 1. Χρήση λέξεων-κλειδιών που μας ενδιαφέρουν για την κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης
 2. Οι χαρακτήρες μιας επικεφαλίδας πρέπει να περιορίζονται από 20 μέχρι 70 χαρακτήρες (όλα τα στοιχεία του κειμένου θεωρούνται χαρακτήρες, ακόμα και το κενό και προσμετρούνται στο σύνολο)
 3. Κατατάξτε την κάθε επικεφαλίδα αναλόγως βαρύτητας και σημασίας
 4. Σωστή δομή επικεφαλίδων σε κάθε κείμενο
 5. Ιδανικά πρέπει η επικεφαλίδα h1 να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται στο έγγραφο

Τι δεν πρέπει να κάνετε κατά τη χρήση επικεφαλίδων

 1. Μην τις χρησιμοποιείται απλώς για να παρουσιάσετε μεγάλα γράμματα στο κείμενο. Πρόκειται για μια πολύ λανθασμένη προσέγγιση. Αν θέλετε να τονίσετε κάποια πρόταση μέσα σε ένα κείμενο, τότε απλώς χρησιμοποιήστε CSS
 2. Μην εμπλουτίζεται το περιεχόμενο μιας επικεφαλίδας με αμιγώς ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
 3. Η επικεφαλίδα πρέπει να είναι σύντομη, περιεκτική και να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Οι μεγάλες σε έκταση επικεφαλίδες λειτουργούν αρνητικά στην προσέγγιση των μηχανών αναζήτησης
 4. Οι ετικέτες επικεφαλίδων δεν πρέπει ποτέ να είναι κενές (π.χ. <h2> </h2>)
 5. Μην παρακάμπτετε τη σειρά των επικεφαλίδων στις ετικέτες. Μία επικεφαλίδα h2 μπορεί να ακολουθείται από μία h3 ή h2 σε περίπτωση αλλαγής θεματολογίας
 6. Αποφύγετε την υπερφόρτωση του εγγράφου με επικεφαλίδες

Ακολουθεί ένα χρήσιμο video του California Community Colleges Accessibility center σχετικά με τις επικεφαλίδες:

Πηγές:
https://www.tutorialrepublic.com/html-tutorial/html-headings.php
https://cccaccessibility.org/web-1/web-developer-tutorials/html-headings

Εταιρία προγραμματισμού "Hexabit Internet Services" 2014 - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος Όροι χρήσης Πολιτική απορρήτου Πολιτική Cookies Site Tree W3C Pagespeed AChecker Wave.webaim