Κατασκευή ιστοσελίδων για ΕΣΠΑ - Ευρωπαϊκά Προγράμματα


Κατασκευή ιστοσελίδων για ΕΣΠΑ - Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρέχει διάφορες επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης ιστότοπων και διαδικτυακών πλατφορμών.

Οι επιδοτήσεις αυτές συχνά αποσκοπούν στην προώθηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων της Ε.Ε., όπως η ψηφιακή ανάπτυξη, η βιωσιμότητα, η οικονομική μεγέθυνση και η κοινωνική ανάπτυξη. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες της ανάπτυξης ιστότοπων για επιδοτούμενους ιστότοπους από την Ε.Ε. μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, την περιοχή και τον σκοπό.

Η Hexabit internet services, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων για επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, μπορεί να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε το πρόγραμμά σας, δημιουργώντας μια ελκυστική και συνάμα επιδοτούμενη ιστοσελίδα ή e-shop, με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ε.Ε. προσφέρει διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης ιστότοπων και άλλων ψηφιακών έργων. Ορισμένα από τα αξιοσημείωτα προγράμματα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα "Horizon", το πρόγραμμα "Ψηφιακή Ευρώπη" και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Στόχοι και προτεραιότητες

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη ιστοτόπων, θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε το έργο σας με τους στόχους και τις προτεραιότητες της Ε.Ε.. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας, την προώθηση της ψηφιακής ένταξης και τη βελτίωση της ψηφιακής υποδομής.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Κάθε πρόγραμμα χρηματοδότησης θα έχει συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του οργανισμού (π.χ. επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα), τη γεωγραφική θέση και τη φύση του έργου (π.χ. έρευνα και ανάπτυξη, πιλοτικά έργα, κλιμάκωση).

Συμμόρφωση με τους κανόνες της Ε.Ε.

Εάν πάρετε έγκριση χρηματοδότησης ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το έργο ανάπτυξης του ιστοτόπου σας, θα πρέπει να συμμορφωθείτε με τους κανόνες και τους κανονισμούς του συγκεκριμένου προγράμματος. Μια ιστοσελίδα, για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. θα πρέπει να πληρεί τα παρακάτω κριτήρια:

  • Προσβασιμότητα σε Α.μ.Ε.Α. μέσω ενός ειδικού εργαλείου
  • Επιτυχία 100% στο εργαλείο W3C και πιο συγκεκριμένα στο πρότυπο WCAG 2.0
  • Επιτυχία 100% χωρίς σφάλματα στο εργαλείο ανάγνωσης και αξιολόγησης ετικετών html της Achecker
  • Επιτυχία 100% χωρίς σφάλματα στο εργαλείο οπτικής αξιολόγησης ιστοσελίδων Wave.webaim

Η εταιρία Hexabit internet services, κατασκευάζει αποκλειστικά ιστοσελίδες, που έχουν 100% επιτυχία στις παραπάνω μηχανές αξιολόγησης, με γραπτή εγγύηση κατασκευαστή, όπως προτάσσει η Ε.Ε., χωρίς επιπλέον χρέωση. Εγγυόμαστε την περατότητα του έργου και την ποιοτική διασφάλιση πριν ξεκινήσουμε μια συνεργασία.

Επιπλέον συγκεντρώνουμε και σας στέλνουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας για επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ώστε να τα συμπεριλάβετε στον φάκελο χρηματοδότησης.

Ανάλογα με τη φύση του έργου σας, υπάρχουν τεχνικές απαιτήσεις και πρότυπα που πρέπει να πληρούνται. Για παράδειγμα, εάν ο δικτυακός σας τόπος προορίζεται να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες ή πληροφορίες, χρειάζεται να τηρεί τα παραπάνω πρότυπα προσβασιμότητας και ασφάλειας.

Αξιολόγηση και αναθεώρηση

Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση κατασκευής ιστοσελίδων από την Ε.Ε. περνούν από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης. Είναι σημαντικό να παρέχετε μια πειστική επιχειρηματολογία για τη σκοπιμότητα, τον αντίκτυπο και την ευθυγράμμιση του έργου σας με τους στόχους της Ε.Ε.

Εταιρία προγραμματισμού "Hexabit Internet Services" 2014 - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος Όροι χρήσης Πολιτική απορρήτου Πολιτική Cookies Site Tree W3C Pagespeed AChecker Wave.webaim