Τι είναι η HTML (για αρχάριους)


Τι είναι η HTML (για αρχάριους)

Ο όρος H.T.M.L. είναι το ακρώνυμο του HyperText Markup Language

Όπως το λέει και η ίδια η ονομασία πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού ή αλλιώς Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου για ιστοσελίδες.

Τα στοιχεία της HTML ή όπως λέγονται στην ορολογία του προγραμματισμού οι “ετικέτες html” είναι τα βασικά δομικά στοιχεία που χρειάζονται ώστε να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα.

Πως συντάσσεται η γλώσσα προγραμματισμού HTML

Όλες οι ετικέτες περικλείονται μέσα σε μαθηματικά σύμβολα “μεγαλύτερο από” και “μικρότερο από” (π.χ. <body>) και κατά κύριο λόγο λειτουργούν ανά ζεύγη δηλαδή <h1></h1> όπου η κάθετος / δηλώνει το τέλος της ετικέτας και την έναρξη της επόμενης.

Η πρώτη ετικέτα που ανοίγει ονομάζεται ετικέτα έναρξης και η δεύτερη ετικέτα λήξης (ή σε άλλες περιπτώσεις ετικέτα ανοίγματος και ετικέτα κλεισίματος αντίστοιχα). Μέσα σε αυτές τις ετικέτες οι προγραμματιστές προσθέτουν περιεχόμενο δηλαδή κείμενο, εικόνες, ήχο κλπ.

Παραδείγματα ενός απλού html εγγράφου

Παραθέτουμε ένα απλουστευμένο παράδειγμα σύνταξης μιας ιστοσελίδας με τη γλώσσα προγραμματισμού html:

<!DOCTYPE html> //Ετικέτα έναρξης εγγράφου html
<html>
<body>//Δήλωση έναρξης του "σώματος" της ιστοσελίδας
<h1>Ο κύριος τίτλος της ιστοσελίδας</h1>
<p>Αυτό το κείμενο εμφανίζεται σαν μία παράγραφο.</p>
</body>//Δήλωση λήξης του "σώματος" της ιστοσελίδας
</html>//Δήλωση λήξης και τερματισμού του εγγράφου

Για ποιο λόγο υπάρχει η html

Ο λόγος χρήσης αυτών των ετικετών είναι για να μπορεί ένας web browser (π.χ. Chrome, Firefox) να τις διαβάζει και να τις “μεταφράζει” σε ιστοσελίδες. Ο browser δεν εμφανίζει στον χρήστης αυτές τις ετικέτες HTML, αλλά τις χρησιμοποιεί για να παρουσιάσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Με τα στοιχεία html χτίζουμε τις ιστοσελίδες.

Περισσότερες πληροφορίες

Wiki Html
Εκμάθηση γλώσσας html (τα βασικά) από το W3Schools
Εισαγωγή στην HTML

Εταιρία προγραμματισμού "Hexabit Internet Services" 2014 - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος Όροι χρήσης Πολιτική απορρήτου Πολιτική Cookies Site Tree W3C Pagespeed AChecker Wave.webaim