Τι σημαίνει η ονομασία Hexabit - Ορολογία


Τι σημαίνει η ονομασία Hexabit - Ορολογία

Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος hexabit ή exabit και τι υποδεικνύει αυτή η μονάδα μέτρησης.

Με τον όρο "hexabit" υποδεικνύουμε μία μονάδα μέτρησης ψηφιακών πληροφοριών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίες αποθηκεύονται σε ένα μέσο εγγραφής όπως π.χ. ο σκληρός δίσκος.

Τάξεις μεγέθους δεδομένων

Η τάξη μεγέθους των μονάδων μέτρησης δεδομένων είναι ο συντελεστής του δέκα. Για παράδειγμα ξεκινώντας από το bit (που είναι 100), συνεχίζουμε στο byte που είναι 101 στη συνέχεια 102 το hectobit κ.ο.κ.:

 • Το kilobit (103) είναι 1.000 bits
 • kilobyte = 8.000 bits (δηλαδή 1.000 bytes)
 • megabit = 1.000.000 bits
 • megabyte = 8.000.000 bits (δηλαδή 1.000 kilobytes)
 • gigabit = 1.000.000.000 bits
 • gigabyte = 8.000.000.000 bits (1.000 megabytes)
 • terabit = 1.000.000.000.000 bits
 • terabyte = 8.000.000.000.000 bits (1.000 gigabytes)
 • petabit(1015) = 1.000.000.000.000.000 bits
 • petabyte = 8.000.000.000.000.000 bits (1.000 terabytes)
 • exabit (1018) ή 10006= 1.000.000.000.000.000.000 bits
 • exabyte = 8.000.000.000.000.000.000 bits (1.000 petabytes)

Επομένως 1 exabit (ή όπως έχει μείνει στην καθομιλουμένη “hexabit” από τον ελληνικό όρο “έξι”) είναι 10 εις την 18ή δηλαδή 10 εξάκις εκατομμύρια εξού και το έξι στην ονομασία του.

Πηγές:
https://en.wikipedia.org/wiki/Exabit
https://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_(data)

Εταιρία προγραμματισμού "Hexabit Internet Services" 2014 - Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος Όροι χρήσης Πολιτική απορρήτου Πολιτική Cookies Site Tree W3C Pagespeed AChecker Wave.webaim