Πόσο σημαντικό είναι το τηλέφωνο (για επιχειρήσεις)


Πόσο σημαντικό είναι το τηλέφωνο (για επιχειρήσεις)

Η ιστοσελίδα μιας επιχείρησης είναι ουσιαστικά η καταχώρησή της στον παγκόσμιο ιστό.

Με τις σύγχρονες τεχνολογίες οι τρόποι επικοινωνίας του κοινού με μια επιχείρηση έχουν αυξηθεί. Το τηλέφωνο όμως παραμένει ο πιο άμεσος και ο πιο δημοφιλής.

Ειδικά για τις εταιρίες που απευθύνονται σε τοπική αγορά, το τηλέφωνο παραμένει ακόμα και σήμερα ο συνηθέστερος τρόπος επικοινωνίας των πελατών όταν πρόκειται για την πρώτη επαφή.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του τηλεφώνου

Πλεονεκτήματα του τηλεφώνου σε σχέση με άλλους τρόπους επικοινωνίας:

  • Είναι πολύ πιο πιθανό να λυθούν όλες οι απορίες του πελάτη και πολύ πιο εύκολο να διαμορφώσει εικόνα της επιχείρησης.
  • Οι απαντήσεις είναι άμεσες και δεν χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να περιμένει (όπως γίνεται με το email).
  • Το ενδεχόμενο συμφωνίας των δύο πλευρών για μια παροχή είναι μεγαλύτερο.

Μειονεκτήματα του τηλεφώνου σε σχέση με άλλους τρόπους επικοινωνίας:

  • Η συνομιλία είναι εύκολο να ξεφύγει από τα πλαίσια του αντικειμένου συζήτησης.
  • Σε αντίθεση με τη γραπτή επικοινωνία, στην τηλεφωνική τα λεγόμενα δεν διασφαλίζονται.

Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να εμφανίζονται τα τηλέφωνα της επιχείρησης σε κάθε υποσελίδα του website σας, όχι μόνο στη σελίδα επικοινωνίας ή στην αρχική. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε τον επισκέπτη να βρίσκει το νούμερό σας πολύ πιο εύκολα.

Υπερσύνδεσμοι στους αριθμούς

Παράλληλα, οι σύγχρονες μέθοδοι αποτύπωσης ενός τηλεφωνικού αριθμού σε μια ιστοσελίδα προσφέρουν τη δυνατότητα ο χρήστης να κάνει κλικ επάνω στον αριθμό και να καλέσει απ’ ευθείας την επιχείρηση, χωρίς να χρειαστεί να τον απομνημονεύσει ή να τον αντιγράψει πρόχειρα σε άλλο μέσο.

Tags

τηλεφωνική επικοινωνία επικοινωνία με επιχειρήσεις τηλέφωνα μιας εταιρίας τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνία μέσω τηλεφώνου τηλέφωνο τηλεφωνικές προωθήσεις προώθηση επιχειρήσεων μέσω τηλεφώνου τηλέφωνο επικοινωνίας